Επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη γεωργία

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Πουπουλης Κ.
Συλλογικό Έργο: Προστασία περιβάλλοντος-Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο, ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Πηγή:Προστασία περιβάλλοντος-Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων (1992 : Θεσσαλονίκη) / / ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας
Λέξη-Κλειδί:Γεωργία
Γεωργικά Απόβλητα
Προστασία Περιβάλλοντος
Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις
Περιβαλλοντικές Μελέτες
Γενική θεματική ενότητα:ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Περιγραφή τεκμηρίου:Πρόγραμμα κατάρτισης Μηχανικών με συγχρηματοδότηση του Ε.Κ.Τ.
Απευθύνεται σε Ηλεκτρολόγους, Μηχανολόγους, Χημικούς και Μεταλλειολόγους Μηχανικούς
Φυσική περιγραφή:14 σ.
Βιβλιογραφία:Βιβλιογραφίες
DEWEY Γενικού θέματος:363.73 - (ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)