Μαγνητικές διασκοπήσεις στην περιοχή των Φιλίππων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Γιοβανίδης Ν., Δρινης Ι., Παπαθεοδώρου Α., Παρετζόγλου Π.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών - Τομ. Γεωδαισίας & Τοπογραφίας
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , 1997
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ - ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΑ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: 526.0287 ΓΙΟ
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη