Επιπτώσεις έργων σε επιφανειακά νερά

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Βαλιούλης Ηρακλής Α.
Συλλογικό Έργο: Προστασία περιβάλλοντος-Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο, ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Πηγή:Προστασία περιβάλλοντος-Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων (1992 : Θεσσαλονίκη) / / ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας
Λέξη-Κλειδί:Επιφανειακά Νερά
Ρύπανση Υδάτων
Διάθεση Λυμάτων
Φυσικές Διεργασίες
Γενική θεματική ενότητα:ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ