Αξιολόγηση τριγωνομετρικού δικτύου πόλης Θεσσαλονίκης με κριτήρια ακρίβειας και αξιοπιστίας

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Γαλάνη Μ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών - Τομ. Γεωδαισίας & Τοπογραφίας
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , 1989
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ - ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: 526.33 ΓΑΛ
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη