Τεχνικά μέτρα μικρού κόστους και μεγάλης ανταποδοτικότητας για αφαλέστερες οδούς (1999:Αθήνα)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Τεχνικά μέτρα μικρούς κόστους και μεγάλης ανταποδοτικότητας γιά ασφαλέστερες οδούς, European Transport Safety Counc., ΕΜΠ - Τμ. Πολιτικών Μηχανικών - Τομ. Μεταφορών & Συγκοινωνιακής Υποδομής
Κατηγορία Υλικού: Ημερίδα
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 363.125 Τ
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη