Παραπομπή APA

Τεχνικά μέτρα μικρού κόστους και μεγάλης ανταποδοτικότητας για αφαλέστερες οδούς (1999: Αθήνα). Αθήνα.

Παραπομπή Chicago Style

Τεχνικά μέτρα μικρού κόστους και μεγάλης ανταποδοτικότητας για αφαλέστερες οδούς (1999: Αθήνα). Αθήνα.

Παραπομπή MLA

Τεχνικά μέτρα μικρού κόστους και μεγάλης ανταποδοτικότητας για αφαλέστερες οδούς (1999: Αθήνα). Αθήνα.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.