Παραπομπή APA

Γκιουλμπαμπά Χαρ. (1974). Α.Τ.Ο.Ε: Παρατηρήσεις - διορθώσεις - συμπληρώσεις εις τεύχη Ι, ΙΙ, ΙΙΙ υπό της ειδικής προς τούτο συσταθείσης επιτροπής υπό του ΤΕΕ. Αθήνα.

Παραπομπή Chicago Style

Γκιουλμπαμπά Χαρ. Α.Τ.Ο.Ε: Παρατηρήσεις - διορθώσεις - συμπληρώσεις εις τεύχη Ι, ΙΙ, ΙΙΙ υπό της ειδικής προς τούτο συσταθείσης επιτροπής υπό του ΤΕΕ. Αθήνα, 1974.

Παραπομπή MLA

Γκιουλμπαμπά Χαρ. Α.Τ.Ο.Ε: Παρατηρήσεις - διορθώσεις - συμπληρώσεις εις τεύχη Ι, ΙΙ, ΙΙΙ υπό της ειδικής προς τούτο συσταθείσης επιτροπής υπό του ΤΕΕ. Αθήνα, 1974.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.