Ποιότης υλικών εις την κατασκευήν οδών και αεροδρομίων (1974 : Αθήνα)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Ποιότης υλικών εις την κατασκευήν οδών και αεροδρομίων, ΤΕΕ - Τμ. Επιστημονικής Δραστηριοτήτας
Κατηγορία Υλικού: Σεμινάριο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1974
Λέξη-Κλειδί:Οδοποιία
Οδοστρώματα
Ασφαλτοστρώσεις
Προδιαγραφές
Αδρανή Υλικά
Ασφαλτικά Υλικά
Εδάφη
Αεροδρόμια
Γενική θεματική ενότητα:ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 139.1
Μ 139.2
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Not Available
Αντίγραφο 1 Not Available