Ομιλίαι σεμιναρίου βιομηχανικής αναπτύξεως (1972 : Αθήνα)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Ομιλίαι σεμιναρίου βιομηχανικής αναπτύξεως, ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού: Σεμινάριο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1972
Λέξη-Κλειδί:Βιομηχανική Ανάπτυξη
Ξένο Κεφάλαιο
Τεχνολογία
Μεταφορά Τεχνολογίας
Χημική Βιομηχανία
Μεταλλουργική Βιομηχανία
Μεταλλευτική Βιομηχανία
Βιομηχανική Οργάνωση
Γενική θεματική ενότητα:ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 144
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Not Available

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 503
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-Δυτικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 22
Μ 22
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 3 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 4 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 5 Στη βιβλιοθήκη