Ανελαστική σεισμική απόκριση δύο 6-όροφων πλαισίων ωπλισμένου σκυροδέματος σχεδιασμένων κατά διαφορετικούς κανονισμούς

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Σπυριδόπουλος Η.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ.ΠΜ - Τομ.Σχεδιασμού & Κατασκευής Δομικών Εργων - Εργ.Ωπλισμένου Σκυροδέματος
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ξάνθη , 1990
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: 624.18343 Σ