Εργοληπτικό πτυχίο για τα δημόσια και τα ιδιωτικά ναυπηγικά έργα

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Παπαμιχαλόπουλος Ν., Ανυφαντής Δ., Φωκάς Σπυρίδων, Στρώνης Ιωακείμ
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1978
Λέξη-Κλειδί:Εργολήπτες
Ναυπηγοί Μηχανικοί
Δημόσια Ναυπηγικά Έργα
Ιδιωτικά Ναυπηγικά Έργα
Νομοθεσία
Γενική θεματική ενότητα:ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 304
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Not Available