Πυρόλυση ελληνικού λιγνίτη Προκαταρκτική τεχνικοοικονομική μελέτη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μποντόζογλου Β.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Χημικών Μηχανικών
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , 1982
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ