Μεταφορά συντελεστή δόμησης (1996 : Θεσσαλονίκη)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Μεταφορά συντελεστή δόμησης, ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας
Κατηγορία Υλικού: Ημερίδα
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Λέξη-Κλειδί:Συντελεστές Δόμησης
Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης
Θεσμικό Πλαίσιο
Γενική θεματική ενότητα:ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 801
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη