Μελέτη της επίδρασης του είδους των αδρανών που χρησιμοποιούνται σήμερα στην Κύπρο, πάνω σε βασικές ιδιότητες του σκυροδέματος

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Σακελλαρίου Α., Ανδρέου Δ., Χατζηγεωργίου Νίκος, Κοσιάρης Σ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Πηγή:Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος (12ο : 1996 : Λεμεσός) / / ΤΕΕ-Ελλην. Τμ. Σκυροδέματος, ΕΤΕΚ, Σύνδ. ΠΜ & Αρχιτεκτόνων Κύπρου . τ.1
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Τεχνολογία Σκυροδέματος
Αδρανή Υλικά
Σκυρόδεμα
Μηχανικές Ιδιότητες
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου