Επίδραση των ασβεστολιθικών filler στις ιδιότητες του νωπού και σκληρυμένου σκυροδέματος

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Γεωργίου Κ., Παπαδολιόπουλος Δ., Πλέσσα Ι., Τεσσέρης Σ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Πηγή:Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος (12ο : 1996 : Λεμεσός) / / ΤΕΕ-Ελλην. Τμ. Σκυροδέματος, ΕΤΕΚ, Σύνδ. ΠΜ & Αρχιτεκτόνων Κύπρου . τ.1
Λέξη-Κλειδί:Τεχνολογία Σκυροδέματος
Ασβεστόλιθος
Σκυρόδεμα
Αδρανή Υλικά
Μηχανικές Ιδιότητες
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου