Μεταφορά του συντελεστή δόμησης Μύθος και πραγματικότητα

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Παπαθωμά Ξ., Παπαϊωάννου Ο.
Συλλογικό Έργο: Μεταφορά συντελεστή δόμησης, ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Πηγή:Μεταφορά συντελεστή δόμησης (1996 : Θεσσαλονίκη)
Λέξη-Κλειδί:Συντελεστές Δόμησης
Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης
Γενική θεματική ενότητα:ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 801