Παραπομπή APA

Μπατής Γ. (1996). Ανθεκτικότητα κονιαμάτων ωπλισμένης τοιχοποιίας σε διαβρωτικό περιβάλλον με και χωρίς χλωριόντα.

Παραπομπή Chicago Style

Μπατής Γ. Ανθεκτικότητα κονιαμάτων ωπλισμένης τοιχοποιίας σε διαβρωτικό περιβάλλον με και χωρίς χλωριόντα. 1996.

Παραπομπή MLA

Μπατής Γ. Ανθεκτικότητα κονιαμάτων ωπλισμένης τοιχοποιίας σε διαβρωτικό περιβάλλον με και χωρίς χλωριόντα. 1996.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.