Μονώσεις κτιρίων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Ζαχαροπούλου Γ.
Συλλογικό Έργο: Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια, ενεργειακοί έλεγχοι, ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2000
Πηγή:Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια, ενεργειακοί έλεγχοι (2000 : Θεσσαλονίκη)
Λέξη-Κλειδί:Δομικά Υλικά
Θερμομόνωση
Κτίρια
Κονιάματα
Γενική θεματική ενότητα:ΚΤΙΡΙΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1062