Υδατα επιφανειακά

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Βαλιούλης Ηρακλής Α.
Συλλογικό Έργο: Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Πηγή:Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων (1997 : Βέροια)
Λέξη-Κλειδί:Επιφανειακά Νερά
Ρύπανση Υδάτων
Διάθεση Λυμάτων
Γενική θεματική ενότητα:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 915