Συσχετισμός των χαρακτηριστικών τιμών σεισμικών επιταχυνσιογραφημάτων με την απόκριση των κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Ελένας Αναξαγόρας, Παππάς Ε., Χόζος Γ., Τσαλκατίδης Σ., Βασιλειάδης Λ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Πηγή:Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος (12ο : 1996 : Λεμεσός) / / ΤΕΕ-Ελλην. Τμ. Σκυροδέματος, ΕΤΕΚ, Σύνδ. ΠΜ & Αρχιτεκτόνων Κύπρου . τ.2
Λέξη-Κλειδί:Ανάλυση Κατασκευών
Αντισεισμικές Κατασκευές
Οπλισμένο Σκυρόδεμα
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου