Μόντελα επιφανειακής απορροής και διάβρωσης για μικρές γεωργικές λεκάνες απορροής

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Καραμπάσης Χ., Ταϊρης Σ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ.ΠΜ - Τομ.Υδραυλικών Εργων
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ξάνθη , 1996
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: 551.4880724 Κ