Συνέπειες της σεισμικής ακολουθίας του Αιγίου του Ιουνίου του 1995 Σεισμολογικά στοιχεία, συμπεριφορά κατασκευών, περιγραφή βλαβών και επάρκεια σεισμικών συντελεστών

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Λεκίδης Βασίλης Α., Δημητρίου Πέτρος, Καρακώστας Χρήστος Ζ., Καλογεράς Ιωάννης, Μάργαρης Βασίλης Ν., Θεοδουλίδης Νικόλαος, Σταυρακάκης Γεώργιος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Πηγή:Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος (12ο : 1996 : Λεμεσός) / / ΤΕΕ-Ελλην. Τμ. Σκυροδέματος, ΕΤΕΚ, Σύνδ. ΠΜ & Αρχιτεκτόνων Κύπρου . τ.3
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Σεισμοί
Βλάβες
Κτίρια
Σεισμολογία
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου