Εισαγωγή στα συστήματα διαχείρισης

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Χριστοφορίδης Αναστάσιος
Συλλογικό Έργο: Πιστοποίηση προϊόντων έλεγχος ποιότητας, ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2000
Πηγή:Πιστοποίηση προϊόντων έλεγχος ποιότητας (1999-2000 : Θεσσαλονίκη)
Λέξη-Κλειδί:Διασφάλιση Ποιότητας
Ποιότητα
Συστήματα Ποιότητας
Περιβαλλοντική Διαχείριση
Σήμανση CE
Οικολογικό Σήμα
Πρότυπα
Γενική θεματική ενότητα:ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1066