Χρήση του Η/Υ στον προγραμματισμό έργων Microsoft Project, Lotus, dBase III Plus

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Καλούδα Α., Μυτιληναίος Ι.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΔΠΘ - Πολ. Σχ. - Τμ. ΠΜ - Τομ. Μαθηματικων, Προγραμματισμου & Γενικων Μαθημάτων - Εργ. Οργάνωσης & Προγραμματισμου
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ξάνθη , 1992
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ