Παραπομπή APA

Αργυράκης Δ. (1983). Χωροθετικά ζητήματα της βιομηχανίας: Εμπειρική διερεύνηση υλικών υποδομών και μεταφορών στη Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων Ν.Καρβάλης Καβάλας. Ξάνθη.

Παραπομπή Chicago Style

Αργυράκης Δ. Χωροθετικά ζητήματα της βιομηχανίας: Εμπειρική διερεύνηση υλικών υποδομών και μεταφορών στη Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων Ν.Καρβάλης Καβάλας. Ξάνθη, 1983.

Παραπομπή MLA

Αργυράκης Δ. Χωροθετικά ζητήματα της βιομηχανίας: Εμπειρική διερεύνηση υλικών υποδομών και μεταφορών στη Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων Ν.Καρβάλης Καβάλας. Ξάνθη, 1983.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.