Σύγκριση δύο μαθηματικών μοντέλων επιφανειακής διάβρωσης για τη λεκάνη απορροής Κομψάτου (Θράκη)

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Γιοβανούδης Χ.Α., Κραβαρίτης Χ.Δ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ.ΠΜ - Τομ.Υδραυλικών Εργων
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ξάνθη , 1999
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ