Συμβολή του ποιοτικού ελέγχου στον έλεγχο ευστάθειας και συμπεριφοράς χωμάτινων φραγμάτων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Κουδουμάκης Π.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ.ΠΜ - Τομ.Γεωτεχνικής Μηχανικής - Εργ.Εδαφομηχανικής & Θεμελιώσεων
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ξάνθη , 1996
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ
Φυσική περιγραφή:2τ. ; πολλ. αρ. (τ.1) ; πολλ. αρ. (τ.2) : πιν., σχ., χαρτ.
Βιβλιογραφία:Βιβλιογραφία
Κωδικός DEWEY:627.83 - (Χωμάτινα φράγματα:Υδραυλικά έργα)
DEWEY Γενικού θέματος:627 - (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ)