Ρευστοποίηση ψάθυρων εδαφών

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Γιακουμής Α., Θεοδωρακόπουλος Η.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ.ΠΜ - Τομ.Γεωτεχνικής Μηχανικής - Εργ.Εδαφομηχανικής & Θεμελιώσεων
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ξάνθη , 1999
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Φυσική περιγραφή:πολλ. αρ. : εικ., πιν., σχ.
Βιβλιογραφία:Βιβλιογραφία
Κωδικός DEWEY:624.15136 - (Εδαφομηχανικη)
DEWEY Γενικού θέματος:624 - (ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ)