Το πρόβλημα της Δημοτικής Καθαριότητας Μελέτη εναλλακτικών συστημάτων στη πόλη της Πάτρας

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Βασιλείου Κ.Λ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Παν.Πατρών Πολ.Σχ.- Τμ.ΠΜ Εργ.Τεχνολογίας του Περιβάλλοντος
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Πάτρα , 1986
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: 628.4 Β