Μελέτη διόδευσης πλημμύρας στο υδραυλικό ομοίωμα ρέμματος Χαλανδρίου

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Μαστοράκη Μαρία Ν., Σταθόπουλος Ν., Τρίγκας Α.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΔΠΘ - Τμ.ΠΜ - Τομ.Υδραυλικών Έργων
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ξάνθη , 1994
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: 551.489094951 Μ