Συμβολή των υδραυλικών ομοιωμάτων στην επίλυση προβλημάτων ατμοσφαιρικής ρυπάνσεως (1977 : Αθήνα)

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μπαλαφούτας Γεώργιος Ι.
Συλλογικό Έργο: Συμβολή των υδραυλικών ομοιωμάτων στην επίλυση προβλημάτων ατμοσφαιρικής ρυπάνσεως, ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού: Διάλεξη
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1977
Σειρά:Σειρά διαλέξεων - συζητήσεων 1977 αρ. 13
Λέξη-Κλειδί:Ατμοσφαιρική Ρύπανση
Υδραυλικά Ομοιώματα
Ατμόσφαιρα
Διαλέξεις
Μόλυνση Περιβάλλοντος
Γενική θεματική ενότητα:ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 347
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Not Available