Τελική επεξεργασία προδιαγραφών, δοκιμών και τεχνολογίας σκυροδέματος

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Παπαδάκη - Ανανίδου Σ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1978
Λέξη-Κλειδί:Σκυρόδεμα
Δειγματοληψία
Δοκιμές Σκυροδέματος
Τεχνολογία Σκυροδέματος
Μέθοδοι Ελέγχου
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 393
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Not Available