Ερευνα ολισθηρότητος οδοστρωμάτων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Μίχας Ν., Σωτηρόπουλος Η., Τσιτσεκλής Ε.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1974
Λέξη-Κλειδί:Οδοποιία
Οδοστρώματα
Ολισθηρότητα
Τροχαία Ατυχήματα
Αδρανή Υλικά
Γενική θεματική ενότητα:ΟΔΟΠΟΙΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Το πλήρες κείμενο (παράρτημα)

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 404
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Not Available

ΤΕΕ-Δυτικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 58
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη