Μηχανική συμπεριφορά κόμβων με επιμηκύνσεις οπλισμού σε εναλλασσόμενη καταπόνηση μεγάλης έντασης

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Αθανασόπουλος Σ., Βασιλειάδης Ζ., Χατζημωυσιάδης Σ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ.ΠΜ - Εργ.Ωπλισμένου Σκυροδέματος
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ξάνθη , 1998
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: 624.18341 Α