Διεθνές συμπόσιο συνδυασμένων μεταφορών (1978 : Αθήνα)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Διεθνές συμπόσιο συνδυασμένων μεταφορών, ΤΕΕ, COPISEE
Κατηγορία Υλικού: Συμπόσιο
Γλώσσα: Ελληνικά
Γαλλικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1978
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Συμπόσια
Συνδυασμένες Μεταφορές
Αερομεταφορές
Λιμένες
Σιδηροδρομικό Δίκτυο
Συγκοινωνίες
Βαλκανική Συνεργασία
Μεταφορές
Γενική θεματική ενότητα:ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα του συμποσίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 415
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Not Available