Συστήματα στεγάνωσης με γεωμεμβράνες σχεδιασμός - κατασκευή - έλεγχος

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Κολλιός Α., Παρισόπουλος Γ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Γεωτεχνική μελέτη και κατασκευή λιμνοδεξαμενών (Ημερίδα)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2001
Πηγή:Γεωτεχνική μελέτη και κατασκευή λιμνοδεξαμενών (1995 : Αθήνα) / / ΤΕΕ-ΕΕΕ Εδαφομηχανικής & Θεμελιώσεων
Λέξη-Κλειδί:Γεωτεχνικές Μελέτες
Γεωμεμβράνες
Στεγανοποίηση
Λιμνοδεξαμενές
Γενική θεματική ενότητα:ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1778

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 465

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 570

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 627.8 Γ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1040