Κοκκομετρική ανάλυση και μετρήσεις της ταχύτητας ροής στον Ποταμό Κόσυνθο του Νόμου Ξάνθης

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Μαμάκος Π., Σταμούλης Η.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ.ΠΜ - Τομ.Υδραυλικών Εργων
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ξάνθη , 1998
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΦΥΣΙΚΗ