Δημόσια συζήτηση για την ανάπτυξη της περιοχής Μεσολογγίου (1978 : Μεσολόγγι)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Δημόσια συζήτηση για την ανάπτυξη της περιοχής Μεσολογγίου, ΤΕΕ - ΕΤ ΧΜ
Κατηγορία Υλικού: Ημερίδα
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Μεσολόγγι , 1978
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Πετροχημική Βιομηχανία
Αλυκές
Τοπική Αυτοδιοίκηση
Περιφερειακή Ανάπτυξη
Δημόσια Συζήτηση
Γενική θεματική ενότητα:ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο (Μέρος 1)
Το πλήρες κείμενο (Μέρος 2)

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 444
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Not Available