Η εξοικονόμηση ενέργειας στη χημική βιομηχανία (1979 : Αθήνα)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Η εξοικονόμηση ενέργειας στη χημική βιομηχανία (σεμινάριο), ΤΕΕ - ΕΤ ΧΜ
Κατηγορία Υλικού: Σεμινάριο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1979
Λέξη-Κλειδί:Εξοικονόμηση Ενέργειας
Χημική Βιομηχανία
Χημική Τεχνολογία
Γενική θεματική ενότητα:ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 465
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Not Available