Οι δρόμοι του νερού στην πόλη του Μυροβλύτη Η ύδρευση της Θεσσαλονίκης άλλοτε και τώρα

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Μουσείο Υδρευσης Θεσσαλονίκης, Υπουργείο Πολιτισμού - 4η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων, Οργανισμός Υδρευσης Θεσσαλονίκης
Κατηγορία Υλικού: Φυλλάδιο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη : Υπουργειο Πολιτισμού - 4η Εφορεία Νεώτερων Μνημείων , [χ.χ.]
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: Φ 3960
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: 627 ΔΡΟ
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη