Σχεδιασμός κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με βάση τον Ευρωκώδικα 8

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Αντωνιάδης Κ., Κωνσταντινίδης Δ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΑΠΘ - Τμ. ΠΜ - Εργαστ. Σιδηροπαγούς Σκυροδέματος
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , 1993
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΚΤΙΡΙΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ
ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: 693.54 ΑΝΤ
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη