Αποτίμηση σεισμικής τρωτότητας και ενίσχυση κτιρίων οπλισμένου σκυροδέματος με βάση τις μετακινήσεις

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Παναγιωτάκος Τηλέμαχος Β., Κοσμόπουλος Αντώνης Ι., Φαρδής Μιχαήλ Ν.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Συνέδριο αντισεισμικής μηχανικής και τεχνικής σεισμολογίας
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: ΤΕΕ , 2001
Πηγή:Συνέδριο αντισεισμικής μηχανικής και τεχνικής σεισμολογίας (2ο : 2001 : Θεσσαλονίκη) / / ΤΕΕ, ΟΑΣΠ, ΙΤΣΑΚ, ΣΠΜΕ . τ. 2
Λέξη-Κλειδί:Κτίρια
Οπλισμένο Σκυρόδεμα
Αντισεισμική Μηχανική
Προσεισμικός Ελεγχος
Ενίσχυση Δομικών Στοιχείων
Σεισμικές Μετακινήσεις
Σεισμική Τρωτότητα
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου