Παραπομπή APA

Βαδαλούκας Γεώργιος Ν. Ελληνικός κανονισμός οπλισμένου σκυροδέματος Ε.Κ.Ο.Σ. 2000. Αθήνα.

Παραπομπή Chicago Style

Βαδαλούκας Γεώργιος Ν. Ελληνικός κανονισμός οπλισμένου σκυροδέματος Ε.Κ.Ο.Σ. 2000. Αθήνα.

Παραπομπή MLA

Βαδαλούκας Γεώργιος Ν. Ελληνικός κανονισμός οπλισμένου σκυροδέματος Ε.Κ.Ο.Σ. 2000. Αθήνα.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.