Ελληνικός κανονισμός οπλισμένου σκυροδέματος Ε.Κ.Ο.Σ. 2000

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Βαδαλούκας Γεώργιος Ν., Γεωργοπούλου Μαρία Κ.
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , [χ.χ]
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Παρόμοια τεκμήρια