Φυσική περιγραφή:τ. 2, σ. 229-238 : πίν., σχ.
Βιβλιογραφία:Βιβλγρ.:σ.232
Εκδότης:ΤΕΕ
DEWEY Γενικού θέματος:624 - (ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ)