Αυτοματοποίηση χαρτογραφικών μετασχηματισμών με το πρόγραμμα Projection Manager Αξιολόγηση και εφαρμογές στην ελληνική πραγματικότητα

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Γιαγτζόγλου Κ., Γρηγοριάδης Γ., Μαναϊλόγλου Α.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , 1994
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ - ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: 526.80285 ΓΙΑ
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη