Συνάρθρωση του νέου με το παλαιό

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Δεμίρη Κωνσταντίνα
Συλλογικό Έργο: Προβλήματα και βασικές αρχές σχεδιασμού στην επανάχρηση κτιρίων, ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1995
Πηγή:Προβλήματα και βασικές αρχές σχεδιασμού στην επανάχρηση κτιρίων (1995 : Θεσσαλονίκη)
Λέξη-Κλειδί:Αναβίωση Κτιρίων
Γενική θεματική ενότητα:ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 719