Τεχνολογία εγκαταστάσεων και χρήσεων φυσικού αερίου

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Ανδρίτσος Ν.
Συλλογικό Έργο: Τεχνολογία δικτύων εγκαταστάσεων και χρήσεων φυσικού αερίου, ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας
Κατηγορία Υλικού: Σεμινάριο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1995
Πηγή:Τεχνολογία δικτύων εγκαταστάσεων και χρήσεων φυσικού αερίου (1995 : Θεσσαλονίκη)
Λέξη-Κλειδί:Αέρια Καύσιμα
Φυσικό Αέριο
Εγκαταστάσεις Καυσίμων Αερίων

ΤΕΕ-Εύβοιας - Βιβλιοθήκη Χαλκίδας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 711

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 711