Υδρευση Πάτρας από τους ποταμούς Πείρο και Παραπείρο Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Παρασκευόπουλος Αλέξιος Γ.
Συλλογικό Έργο: ΥΠΕΧΩΔΕ - ΓΓΔΕ, ΟΤΜΕ Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ, ΤΕΚΕΜ Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2001
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΤΕΕ-Δυτικής Ελλάδας - Βιβλιοθήκη Πάτρας

Ταξιθετικός Αριθμός: 627 Υ