Ανάλυση - διερεύνηση - προτάσεις για βελτίωση του Ν 2229/94 Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν 1418/87 περί εκτελέσεως των Δημοσίων Εργων και άλλες διατάξεις

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Σορτίκος Κ., Κωτούλας Δημήτριος, Πατραμάνης Κ., Τσιτουρίδης Γ., Λάζιος M.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , 1994
Λέξη-Κλειδί:Δημόσια Εργα
Θεσμικό Πλαίσιο
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:To πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 704
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Not Available